Szanowni Klienci:

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe po 25 maja 2018 roku.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Związek Solidarnych Kierowców Taxi, z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 76, 15-078 Białystok. Tel: 85/7323232

 

PRZETWARZANIE DANYCH:

Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu:
– realizacji usługi przewozowej zleconej w formie telefonicznej, sms-owej, mailowej, oraz przez aplikację mobilną taxi,
– realizacji innych usług wykonywanych przez ZSKT (typu: zakupy, przesyłki, holowanie auta, odprowadzenie auta, odpalanie auta itp. wymienione w cenniku) zleconych w formie telefonicznej, sms-owej, mailowej, oraz przez aplikację mobilną taxi,
– reklamacji związanej z usługą taxi,
– ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z usługą taxi,
– prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Podanie danych w postaci miejsca rozpoczęcia usługi oraz numeru telefonu jest konieczne do wykonania usługi przewozowej.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH:

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe umownie współpracującymi z administratorem, przy czym podmioty te przetwarzać będą dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

 

PAŃSTWA PRAWA:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

NASZA SIEDZIBA
ul. Warszawska 76 XI p.

15-078 Białystok

biuro czynne: PN – PT: 11.00 – 14.00
tel. 85 732-32-32